ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566
 
         นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ  เดินทางมาเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะประชาชน และผู้ทอผ้าไหมปักธงชัย โดยได้รับเกียรติจากนายไชยา พรหมา ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
        พร้อมกันนี้ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หม่อนไหม และผ้าไหมอำเภอปักธงชัย ชมนิทรรศการการตรวจสอบการตกสีผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและร้านค้าผ้าไหมที่มาจัดแสดง และได้มอบใบรับรองร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทย ที่ได้มาตราฐานจำนวน 2 ราย รวมทั้งมอบต้นหม่อนผลสดให้กับเกษตรกร จำนวน 16 ราย
Visitors: 76,278