ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ 29 ก.ย. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสำรวจวัสดุอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม
_____________________________________
วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำและเส้นทางน้ำไหลอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำตามคลองที่พาดผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองปัก พร้อมทั้งได้ตรวจสอบและเฝ้าสังเกตการณ์การทำงานของเครื่องผลักดันน้ำ ที่กรมชลประทานให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนมาติดตั้งให้ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ 1. จุดโนนอีแซว 2. จุดลำซอหน้าสนามหญ้าเทียม S.T 3. จุดชุมชนวังใหม่ ซึ่งได้ติดตั้งจุดละ 2 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำเหนือจากพื้นที่ลุ่มต่ำและติดลำคลองธรรมชาติ ลำตะกุด , ลำซอ เสริมช่วยในการเร่งอัตราการระบายน้ำในลำน้ำให้ไหลเร็วและไหลสะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมเป็นการลดการแผ่กว้างของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ด้วยความห่วงใยจาก นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ทุกท่าน
หากประชาชนต้องการได้รับความช่วยเหลือ กรุณาแจ้งได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเมืองปัก หมายเลขโทรศัพท์ 044 – 441599 , 044- 441031 หรือ 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Visitors: 48,105