ติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนลำพระเพลิง 10 ก.ย. 64

 เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ พนักงานและเจ้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ณ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และประตูน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ยังกำชับให้ติดตาม และวางแผนการบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ เพื่อสร้างการรับรู้ช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Visitors: 48,105