ติดตามความคืบหน้าการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านบ่อปลา 18 ก.พ. 65

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินการติดตามความคืบหน้าการวางท่อระบายน้ำและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อปลา หมู่ที่ 12 ซึ่งมีการอุดตันการระบายน้ำและเกิดน้ำท่วมในชุมชนเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้การวางท่อระบายน้ำใหม่ให้ได้ระดับที่เหมาะสมคาดว่าจะลดปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวได้

Visitors: 76,316