ติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 1 ก.พ. 65

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสนามกีฬา (สนามหลุม) ให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการออกกำลังกายในสถานที่ได้มาตรฐาน, จากนั้นได้ไปติดตามการขุดลอกคลองลำสำลายกลางทุ่ง (หลังบุษยา) อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับขยายคลองให้ลึกและมีแนวตลิ่งที่สามารถกักเก็บและรองรับน้ำได้เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูแล้ง

Visitors: 54,206