ติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 20 ธ.ค. 64

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการใช้รถแบคโฮปรับพื้นผิวโดยรอบสวนฯ พร้อมทั้งเทพื้นคอนกรีต เพื่อปรับปรุงขยายพื้นที่ลานกิจกรรมกลางแจ้ง รองรับกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย ให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสุขภาพและพลามัยที่ดีของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองเมืองปัก

Visitors: 78,554