ติดตามการปรับปรุงถนนข้างวัดอัมพวัน (จะโปะ) 11 พ.ค 65

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งได้ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงถนนข้างวัดอัมพวัน (จะโปะ) ชุมชนธงชัย เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีต้นไม้และพงหญ้าขึ้นหนาแน่นขัดขวางทางระบายน้ำ เทศบาลเมืองเมืองปักจึงได้ดำเนินการปรับไถหน้าดินออกบางส่วนเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่พื้นที่ดังกล่าวยังคงต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวไม่เกิดน้ำท่วมขังอีกและคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปักได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการปรับปรุงพัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา (สนามหลุม) โดยจากการสำรวจเบื้องต้นนั้น การปรับปรุงพัฒนายังคงดำเนินการปรังปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลกำหนด จึงจะสามารถให้ประชาชนได้ใช้ในการออกกำลังกายในสถานที่ได้มาตรฐาน

Visitors: 48,106