ติดตามการขุดลอกคลองลำสำลายกลางทุ่ง 4 ก.พ. 65

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการขุดลอกคลองลำสำลายกลางทุ่ง จุดหลังบุษยา โดยการขุดลอกคลองได้ใช้รถแบคโฮขุดตักดินให้คลองมีความลึกและกว้างขึ้น ให้สามารถรองรับกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเกษตรกรต้องใช้น้ำในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง และเป็นการเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำในช่วงฤดูฝน และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำ และปรับแต่งตลิ่งไม่ให้ดินทรุดหรือพัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำและรักษาความสะอาดของคลอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันน้ำเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง

Visitors: 63,754