ติดตั้งจุดทิ้งขยะแยกประเภท เทศบาลเมืองเมืองปัก และติดตั้งชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพิ่มเติมสำหรับเป็นจุดนั่งรับประทานอาหาร บริเวณตลาด มุม อิ่ม อร่อย

     วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งจุดทิ้งขยะแยกประเภท เทศบาลเมืองเมืองปัก และติดตั้งชุดโต๊ะ เก้าอี้ เพิ่มเติมสำหรับเป็นจุดนั่งรับประทานอาหาร บริเวณตลาด มุม อิ่ม อร่อย
    ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาจับจ่าย ซื้อของในตลาดได้มีที่ทิ้งขยะมูลฝอย และมีมุมนั่งรับประทานอาหาร นั่งเล่น พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
จุดทิ้งขยะแยกประเภท ประกอบด้วย
     -ขยะเปียก (ถังสีเขียว) เป็นเศษอาหารกินเหลือ เป็น วัตถุดิบที่เน่าเสีย ส่งกลิ่นรบกวน การคัดแยกขยะจะสามารถลดปริมาณขยะทั่วไปลงได้ และจะทำการจัดเก็บอย่างถูกสุขลักษณะ
    -ขยะรีไซเคิล(สีเหลือง) ขยะรีไซเคิลส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ นำเข้าสู่การรีไซเคิลได้ เช่น แก้วกระป๋อง ขวดน้ำ เศษพลาสติก นำไปสู่การประมวลผลสำหรับผงเหล็ก สามารถไปสร้างประโยชน์ต่อได้
    -ถังขยะทั่วไป(สีน้ำเงิน) – สำหรับขยะทั่วไป ที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น โฟม ฟอล์ย ถุงพลาสติก ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
    -กล่องแยกขยะตะแกรงลวดสำหรับใส่ขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว
Visitors: 76,278