ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวนทั้งหมด 20 เครื่อง

เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จำนวนทั้งหมด 20 เครื่อง ติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด 12 จุด ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน โดยสามารถ สอดส่องดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง
Visitors: 76,281