ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง 12 ธ.ค. 64

วันที่ 12 ธันวาม พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก โดย นางปนัฏดา ศรีโสภา ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับพันตำรวจโทระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผอ.สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา และนางพุทธิพร พลอยผักแว่น ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา นายทองใบ หนูไพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะนำกำชับการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 ทั้ง 6 หน่วยเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อย่างสุจริตและโปร่งใส

และโอกาสนี้ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาได้ไปตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยศูนย์สอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต ซึ่งเป็นศูนย์สอบในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักด้วย
Visitors: 54,226