ตรวจสอบ ประกอบการที่ติดตั้งป้ายและวางสิ่งของรุกล้ำทางเท้าสาธารณะบริเวณริมถนน 304 เอ 9 ม.ค. 66

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ร่วมกับงานนิติการ งานป้องกันฯ และงานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล เพื่อดำเนินการตรวจสอบและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้ประกอบการที่ติดตั้งป้ายและวางสิ่งของรุกล้ำทางเท้าสาธารณะบริเวณริมถนน 304 เอ พร้อมดำเนินการรื้อถอนป้ายและสิ่งของดังกล่าวบางส่วนออก เพื่อเตรียมการจัดระเบียบเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามต่อไป
Visitors: 63,753