ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 22 ธ.ค. 64

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นางปนัฏดา ศรีโสภา ปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล ประจำปี 2564 โดยประเมินประสิทธิภาพทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

 

Visitors: 78,553