ดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่อง 2 มี.ค. 65

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรี นายคมกริช บัวหอม รองนายกเทศมนตรี นายภูษิต สายศรีนิล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขกรณีได้รับแจ้งว่ามีผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งริมถนนตรงข้ามโรงพยาบาลปักธงชัย (หน้าฟาร์มเห็ด) โดยได้กำชับและแจ้งเตือนไม่ให้ขยะมาทิ้งในบริเวณดังกล่าวอีก หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และได้ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ให้สะอาด
มอบหมายให้งานเทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ออกจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้าที่รุกล้ำทางเท้าสาธารณะ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่บ้านเมือง
มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณถนน 304A ซึ่งมีฝุ่นละออง ดิน จากการขุดเลนจักรยาน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาอย่างสะดวก ปลอดภัย
Visitors: 69,244