ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน 6 ก.ย. 64

เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
___________________________________________
วันที่ 6 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน โดยได้ดำเนินการกำจัดต่อหัวเสือที่ทำรังอยู่ในพงหญ้าใกล้บ้านเรือนของประชาชน ชุมชนโคกเห็ดไคล หากปล่อยทิ้งไว้รังจะมีขาดใหญ่ขึ้น และอาจทำร้ายประชาชนจึงต้องเร่งกำจัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป
สายด่วนโทรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเมืองปัก 044 – 441599 , 044- 441031 หรือ 199
Visitors: 54,225