ดูดโคลนจากท่อระบายน้ำ 10 ก.ย. 64

 เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ทำความสะอาดดูดโคลนจากท่อระบายน้ำ

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร กองช่าง เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยดำเนินการทำความสะอาดดูดโคลนจากท่อระบายน้ำ ภายในเขตพื้นที่รอบเขตเทศบาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูล โคลน เลน ที่หมักหมมอุดตันท่อระบายน้ำ เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำและลดปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังและลดปัญหาน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก และทางเทศบาลฯมีการวางแผนดูดโคลนให้ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วทั้งเทศบาลฯ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
.
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
Visitors: 54,209