ฉีดล้างทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก 3 ก.พ. 65

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ทำความเข้าใจกรณีมีผู้ประกอบการร้านค้า พ่อค้าแม่ค้าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีความเสี่ยงและพ่อค้าแม่ค้าตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมทั้งได้ร่วมกันฉีดล้างทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ล้างตลาด เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายเป็นวงกว้างต่อไป
ในโอกาสนี้เทศบาลเมืองเมืองปักขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดย
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น
และขอให้สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการ ไข้ ไอ อ่อนเพลีย สูญเสียความสามารถในการรับรสและดมกลิ่นให้รีบไปพบแพทย์
‍♀️ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลเมืองเมืองปัก
Visitors: 63,744