จัดเก็บ/ชำระภาษีเคลื่อนที่ 29 ก.ย. 64

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองเมืองปัก ลงพื้นที่รับชำระภาษีนอกสถานที่ ก่อนปิดงบประมาณประจำปี 2564 ซึ่งถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งได้รับบริการที่ดี สามารถให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของประชาชนในเขตพื้นที่เกี่ยวกับภาษีต่างๆ
#เข้าใจ เข้าถึง ยินดีรับใช้ ให้บริการ
Visitors: 78,555