จัดกิจกรรมโครงการใจเดียวกัน 4 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและ เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ มูลนิธิเทิดทูนธงไทย พร้อมด้วย โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต และโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ในการจัดกิจกรรมใจเดียวกันร่วมแสดงพลังความรัก ความสามัคคี ปลูกจิตสำนึก ให้รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับ เด็ก นักเรียน และประชาชน
Visitors: 76,280