งานวันเด็กแห่งชาติ 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกับ ดร.นรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 12 หน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กิ่งกาชาด คณะกรรมการชุมชน ผู้ประกอบการห้างร้านในอำเภอปักธงชัย ร่วมจัดกิจกรรม”งานวันเด็กแห่งชาติ 2567” ณ อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ การเข้าสังคม การกล้าแสดงออก ตลอดจนกิจกรรมการจัดงานมีการแจกรางวัลของขวัญ อาหารและเครื่องดื่มฟรี สำหรับผู้ปกครองและเด็กทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเทศบาลเมืองเมืองปักอย่างมีความสุข
Visitors: 76,277