งานวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 17 ต.ค. 65

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ร่วมทำบุญ #งานวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี พันตำรวจเอกชนัตถ์ กวีขาวฉลาด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปักธงชัย ประธานในพิธีฯ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เนื่องด้วยในวันที่ 17 ตุลาคม เป็นวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อข้าราชการตำรวจ อีกทั้งเป็นการบำรุงขวัญและเสริมสร้างความสามัคคีของหน่วยงาน ในครั้งนี้ได้จัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ การมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และผู้ที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานีตำรวจ
Visitors: 54,228