งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบวงสรวงสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2567

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมพิธี “งานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารีและพิธีบวงสรวงสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอปักธงชัย ประจำปี 2567 ” โดยมี นายกฤษณธร เลิศสำโรง นายอำเภอปักธงชัย ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอปักธงชัย ในการร่วมพิธีฯ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
⭐️พิธีภาคเช้า⭐️
✅พิธีสงฆ์- พระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ (ธรรมนิยาย) ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ ทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายจัตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีฯ กรวดน้ำ-รับพร เสร็จพิธีสงฆ์
✅พิธีวางพวงมาลา- หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัย ภาคเอกชนวางพวงมาลาสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประธานในพิธีฯ นำสไบ และผ้าแพรเจ็ดสีพระราชทานขึ้นห่มอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี วางพวงมาลาสักการะและกล่าวสดุดีท่านท้าวสุรนารีตามลำดับ เสร็จพิธีวางพวงมาลา
✅พิธีพราหมณ์- ประธานในพิธีฯ เจิม จุดเทียน ธูป สักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี พราหมณ์สวดคาถาชุมนุมเทวดา และประกอบพิธีบวงสรวง ผู้ร่วมพิธีสักการะอนุเสาวรีย์ท้าวสุรนารี และชมการแสดงเพลงโคราชสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เสร็จพิธีภาคเช้า
Visitors: 76,278