ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้าริมถนน 9 มี.ค. 66

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมนำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้าริมถนน พร้อมร่วมตรวจสอบการเตรียมพื้นที่วางท่อและทำถนนในชุมชนโคกเห็ดไคล
Visitors: 76,316