ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออก ต.ธงชัยเหนือ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567  นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เนื่องจากได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลปักธงชัยว่าพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพื้นที่ หมู่ที่ 10 ตำบลธงชัยเหนือ จึงได้ลงพื้นที่ควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย และสำรวจลูกน้ำ เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือทำการขยายพันธุ์ต่อไปได้อีก และไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
Visitors: 76,281