คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 6 ม.ค. 66

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก มอบหมายให้ นายจักริน ตันติประภา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
.
พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเมืองปักได้มอบของขวัญสนับสนุนแก่โรงเรียนในการร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
Visitors: 54,325