ขุดลอกคลองลำสำลาย 27 ม.ค. 65

เทศบาลเมืองเมืองปักพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง
………………………………………………………..
วันที่ 27 มกราคม 2565 เทศบาลเมืองเมืองปัก นำโดย นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานขุดลอกคลองลำสำลายกลางทุ่ง (หลังบุษยา) หมู่บ้านดำรงสุข อย่างต่อเนื่อง โดยได้ใช้รถแบคโฮขุดลอกคลองที่ตื้นเขินให้มีระดับที่ลึกยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำเพื่อให้เกษตรกรไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งปรับเกลี่ยคันคูดินและทางเดินให้เรียบ เพื่อป้องกันการกัดเซาะและการทรุดตัวของแนวตลิ่ง ให้ประชาชนสามรถเข้าถึงพื้นที่การเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น
‍♀️ อีกทั้ง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่างใช้การได้ดี และติดสติกเกอร์สะท้อนแสง เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ในยามค่ำคืน ตลอดซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้ใช้การได้ดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
Visitors: 63,740