ขุดลอกคลองลำตะกุด อำเภอปักธงชัย

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคลองลำตะกุด โดยได้ดำเนินการลอกทำความสะอาดที่มีพงหญ้า วัชพืช กิ่งไม้ ขอนไม้ และเศษขยะ ขึ้นรกร้างและกีดขวางทางน้ำไหล เทศบาลเมืองเมืองปักจึงเร่งดำเนินการใช้กำลังคนดำเนินการตัดพงหญ้าริมตลิ่ง เก็บเกี่ยววัชพืชขึ้นจากน้ำ เพื่อเป็นการเปิดทางน้ำไหล ให้น้ำสามารถไหลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และร่วมกันฉีดล้างและทำความสะอาดบริเวณริมท่าน้ำคลองลำตะกุดกันอย่างแข็งขัน
Visitors: 76,278