ขุดลอกคลองลำซอ 3 เม.ย. 66

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงพื้นที่ติดตามการถมสระน้ำและสำรวจอาคาร เพื่อเตรียมการปรับปรุงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา พร้อมด้วยลงพื้นที่ติดตามงานขุดลอกคลองลำซอ บริเวณสะพานชุมชนชัยมงคลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยในการจัดเก็บเต็นท์และอุปกรณ์ต่างๆ บนถนน 304เอ ของผู้รับจ้างในการจัดงานย่าโมอำเภอปักธงชัยหลังจากเสร็จสิ้นงาน เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป
Visitors: 63,753