ขึ้นปีใหม่ไทย ร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ 2566 13 เม.ย. 66

“ ขึ้นปีใหม่ไทย ร่วมสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ 2566 ”
วันที่ 13 เมษายน 2566 เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธี “ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วิถีไทย เทศบาลเมืองเมืองปักร่วมสานใจสู่สากล 13 เมษายน 2566” ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน ร่วมกับผู้นำท้องที่ ,ผู้นำชุมชน ,กิ่งกาชาดอำเภอปักธงชัยตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมต้อนรับผู้สูงอายุที่มาร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมี นายคมกริช บัวหอม รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยสืบต่อไป เป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ สร้างความสมานฉันท์ ปรองดอง เกิดความสนุกสนานครื้นเครง และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ประธานในพิธีฯ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและอวยพรเนื่องในประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทยแก่ผู้ที่มาร่วมงาน พร้อมทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
.
จากนั้น ประธานในพิธีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ร่วมกันสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของประเพณีสงกรานต์ไทย พร้อมร่วมรับชมการแสดงดนตรีของนักร้อง(ศิลปินหลง ลงลาย และซุปเปอร์สตาร์) การแสดงจากพนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก , การแสดงชมรมไลน์แดนซ์ปักธงชัย ,การร่วมรำวงสงกรานต์ ซึ่งเป็นการละเล่นที่สร้างสีสันให้กับงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกันอย่างมีความสุข เสร็จงาน (ช่วงเช้า)
Visitors: 76,320