ขอเชิญชวนประชาชนชาวปักธงชัย ร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง “ขยับกาย สบายชีวี” 28 ธ.ค. 65

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565
เทศบาลเมืองเมืองปัก ภายใต้การนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอเชิญชวนประชาชนชาวปักธงชัย ร่วมออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง “ขยับกาย สบายชีวี” เนื่องจากเทศบาลเมืองเมืองปักได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นแอโรบิคขึ้น เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักและใส่ใจในความสำคัญของสุขภาพร่างกาย ไม่เพียงแต่จะทำให้ร่างกายแข็งแรง ยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรในองค์กรอีกด้วย
Visitors: 76,281