ขยายพื้นที่ปรับปรุงสวนสาธารณะ 21 ธ.ค. 64

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการปรับปรุงสวนสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยดำเนินการปรับปรุงขยายพื้นที่สวนสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เพื่อขยายเป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง รองรับกับกิจกรรมนันทนาการต่างๆ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายของประชาชน และดำเนินการทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง บริเวณถนนสายหลัก สายรองให้สะอาดสวยงาม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากพงหญ้าที่ขึ้นรกซึ่งอาจบดบังระดับสายตาในการขับขี่ยวดยานพาหนะของประชาชน
ท้ายสุดนี้ เทศบาลเมืองเมืองปัก ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ รณรงค์ สร้างจิตสำนึกและให้ความร่วมมือไม่ทิ้งขยะในที่ทางสาธารณะ หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันปัญหาอุดตันกีดขวางทางน้ำไหลและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
Visitors: 54,221