กิจกรรรมจิตอาสาและโครงการเทศบาลสีเขียว ประจำปี 2567

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาและโครงการเทศบาลสีเขียว เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและให้ความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
➡️เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10
➡️เพื่อร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มีความสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในท้องถิ่นชุมชน
➡️เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมทั้งประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการบูรณาการ การทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกั
Visitors: 78,557