กิจกรรม การควบคุมและป้องกัน โรคไข้เลือดออก

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567  นายธนเดช ศรีณรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมประชุมกิจกรรมการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
พร้อมกันนี้ ร่วมส่งมอบทรายอะเบท ให้แก่แต่ละชุมชนทั้ง 16 ชุมชน , อสม.ทุกหมู่บ้าน และโรงเรียนทั้ง 6 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
ทั้งนี้เพื่อใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกภายในชุมชนต่อไป
Visitors: 78,557