การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ครั้งที่ 2/2566 10 มี.ค. 66

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
เทศบาลเมืองเมืองปัก โดยการนำของ
นายธนเดช ศรีณรงค์
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ,เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปักธงชัย ,ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ , ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนภาคประชาคมในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักและการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
Visitors: 69,246